Kokkolan alueen Kokoomus pitää tärkeänä

Kokkolan alueen  Kokoomuksen jäsenet ovat vaikuttamassa monissa eri Kokkolan kaupungin ja kuntayhtymien luottamustoimissa. Viime kuntavaalien yhteydessä vuonna 2017 Kokkolan alueen Kokoomus asetti kolme erityistä tavoitetta, joita korostetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa, missä kokoomuslaiset ovat mukana. Näitä tavoitteita ovat hyvinvointi, terve talous ja koulutus. 

Hyvinvointi

Hyvinvointiin kuuluu olennaisesti asuminen ja liikuminen puhtaassa sekä viihtyisässä ympäristössä. Kaavoituksen kautta kannustetaan rohkeaan asuinrakentamiseen, joka huomioi kaupunkilaisten erilaiset elämäntilanteet. Lisätään työhyvinvointia. Terve johtaminen luo terveen henkilöstön. 

Terve talous

Tehdään vain menoja vähentäviä tai tuloja lisääviä investointeja. Etsitään tehokkaita ratkaisuja kaupungin tehtävien hoitamisessa, varsinkin raskaan byrokratian purkamiseksi. Pidetään huolta Kokkolan houkutteluvuudesta elinkeinoelämälle, jonka kautta voidaan luoda lisää työpaikkoja. 

Koulutus

Varmistetaan toimiva kouluverkko. Olennaista on laadukas opetus sekä turvallinen ja virikkeellinen kouluympäristö. Pidetään Kokkola opiskelijakaupunkina, eli turvataan monipuolinen jatko-opiskelumahdollisuus. Lasten ja nuorten hyvinvointi on keskeinen lähtökohta päätöksenteossa.