Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue - Kokoomuksen aluevaalitavoitteet 

Kokoomus korostaa realismia hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisessä ja lähivuosien suunnitelmissa. Ylimääräisiin vaalilupauksiin ei ole varaa.

Olennaista on kestävä talous, palvelujen saatavuus sekä toiminnan tehokas organisointi ja jatkuva uudistaminen. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen yli rajojen, on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen keskeinen tulevaisuuden menestystekijä. 

Mellersta Österbottens välfärdsområde - Samlingspartiets mål inför valet

Samlingspartiet har en realistisk inställning till vad som ska ske inom välfärdsområdet de kommande åren. Några överdådiga vallöften ges inte.

Det väsentligaste är en hållbar ekonomi, tillgängliga tjänster, samt en effektiv och ständigt förnyande organisation. För att Mellersta Österbottens välfärdsområde ska ha framgång, behövs gränsöverskridande samarbete.

KEHITTÄMISTEEMOJAMME KOKKOLASSA

Vetovoimainen Kokkola - merellinen ja elinvoimainen Kokkola tarjoaa hienot puitteet asua, elää ja yrittää.

 • Viihtyisä ja elinvoimainen keskusta, elävä kahvila- ja ravintolakulttuuri sekä Suntin ja torin alue kutsuvat asukkaita ja turisteja viihtymään. 
 • Kulttuuri-Kokkola tarjoaa kulttuuria ja tapahtumia för alla. Vanha kaupunki Neristan, ainutlaatuinen ja monipuolinen kulttuuritarjonta erottavat meidät muista. Vaalitaan paikallista kulttuuriperintöä. 
 • Merellinen Kokkola tarjoaa hienot puitteet ja mahdollisuudet asumiseen, vapaa-aikaan ja harrastamiseen, matkailuun, tapahtumiin, kokouksiin sekä työntekoon ja elinkeinoon. Rakennetaan määrätietoisesti ja vastuullisesti merellisen kaupungin identiteettiä.
 • Kodikas Kokkola. Kaavoituksen kautta kannustetaan rohkeampaan rakentamiseen, jossa perinteisten asuinrakennusten lisäksi tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja, kuten pieniä omakotitaloja ja korkeita tornitaloja. Huomioidaan asumisen ja tarpeiden moninaisuus - Kokkolassa voi asua ja elää maalla tai kaupungissa, tai molemmissa. Haja-asutusalueilla on sallittava väljempiä rakentamismääräyksiä.
 • Hyvät yhteydet - niin maalla, merellä kuin ilmassa. Varmistetaan toimiva liikenne ja logistiikka, kuten raideyhteydet, satama ja lentoliikenne. Varmistetaan myös toimiva tietoliikenneverkko. 
 • Elinvoimaiset yritykset ja toimivat palvelut. Turvataan lähipalvelut. Luodaan alueen yrityksille menestymisen edellytykset. Tehdään Kokkolasta Suomen yritysmyönteisin kaupunki. Varataan tarpeeksi tontteja ja liiketiloja yritysten käyttöön sekä turvataan vientimahdollisuudet.

Koulutus - Kokkola on vahva koulutuskaupunki, jossa kasvaa tulevaisuuden osaajat.

 • Kokkola on vahva koulutuskaupunki. Edistetään myös alueen oppilaitosten ja yritysten välistä yhteistyötä. 
 • Lasten ja nuorten hyvinvointi on keskeistä päätöksenteossa. 
 • Kokkolassa kasvaa tulevaisuuden osaajat. Varmistetaan monipuolinen koulutustarjonta ja tarjonnan vetovoimaisuus. 
 • Laaditaan Kokkolan koulutusstrategia, johon osallistuvat jatkuvan oppimisen mukaisesti myös ammattiopisto, ammattikorkeakoulu ja yliopistokeskus. Strategiassa sovitaan tavoitteista, yhteistyöstä ja koulutuksen tarvitsemista tukipalveluista. 
 • Kokkolan kouluverkkoa kehitetään suunnitelmallisesti ja tasapuolisesti koko kaupungin alueella. 
 • Opettajien työolosuhteet ja ohjausresurssit ovat oltava kunnossa. Opetuksessa olennaista on laadukas opetus, turvallinen kouluympäristö ja digitaalisuus.
 • Koulukiusaamisessa on nollatoleranssi. 

Talous - tasapainoinen talous koko Kokkolan kaupunkikonsernissa

 • Valtuustokauden alussa laaditaan talousstrategia 5 vuodelle, jonka toteutumista arvioidaan puolivuosittain. Veroja ei tule korottaa ja uutta lainaa otetaan vain tuottaviin taikka strategisiin investointeihin.
 • Talous- ja tulosvastuuta jaetaan keskushallinnolta läpi organisaation. Hallintokuntien harkinnassa on tuloksen tekeminen asetettujen raamitavoitteiden puitteissa. Talouden seuranta ja raportointi on avointa. 
 • Laaditaan palvelustrategia ja annetaan palvelulupaus, jonka mukaisesti kaupungin palvelut toimivat asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Lupabyrokratian nopeuttaminen on keskeinen tavoite. 
 • Haetaan ennakkoluulottomasti tehokkaampia ja taloudellisia ratkaisuja kaupungin palvelujen ja tehtävien hoitamisessa. Osa tehtävistä järjestetään yhteistyössä paikallisten yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa.
 • Kaupungin hankinnoissa painotetaan vastuullisuutta ja pyritään paikallisuuteen.

Hyvinvointi - huolehditaan vastuullisesti kokkolalaisista vauvasta vaariin.

 • Huolehditaan vastuullisesti kuntalaisista vauvasta vaariin. Laadukkaat peruspalvelut tulee olla kaikkien kaupunkilaisten saatavilla
 • Sote-uudistus ei poista kaupungin vastuuta huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista. Siihen kuuluu olennaisesti asuminen, toimivat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä liikkuminen puhtaassa ja viihtyisässä ympäristössä.
 • Työllisyys ja työpaikat luovat hyvinvointia. Kaupungin on oltava työllisyys- ja yritysasioissa aktiivinen yhteistyössä yritysten ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Nuorten työharjoittelun tukeminen edellyttää toimenpiteitä. Erityisryhmien koulutus- ja työharjoittelupaikat tulee turvata.
 • Kaupunkiorganisaation henkilöstön hyvinvointia ja työn kannustavuutta tuetaan sekä kehitetään sisäistä johtamista.

Turvallisuus - Kokkola on turvallinen paikka elää ja asua.

 • Arjen turvallisuus. Kokkolan tulee olla turvallinen paikka elää ja asua. Päätöksenteossa huomioidaan psyykkinen turvallisuus, sosiaalinen turvallisuus, tekninen turvallisuus, taloudellinen turvallisuus sekä terveysturvallisuus ja kyberturvallisuus. Arjen turvallisuutta ovat esimerkiksi turvallinen koulutie ja katujen hyvä kunnossapito, viihtyisä kuntakeskus, nopea reagointi ongelmatilanteisiin ja yhteisöllisyys.
 • Turvallinen tulevaisuus. Turvallisuussuunnittelussa huomioidaan myös kestävä kehitys, ympäristö ja vastuullisuus. 

KOKKOLAN ALUEEN KOKOOMUS

Kokkolan alueen Kokoomuksen jäsenet ovat vaikuttamassa monissa eri Kokkolan kaupungin ja kuntayhtymien luottamustoimissa. Kokoomuksen Kokkolan kunnallisjärjestö ry, tuttavallisemmin Kokkolan alueen Kokoomus, on aktiivinen toimija Keski-Pohjanmaan alueella. Kunnallisjärjestöön kuuluu viisi itsenäistä kokoomusyhdistystä Kokkolan alueella. Kokkolan alueen Kokoomus järjestää säännöllisesti muun muassa perjantaipalavereita, joissa käsitellään niin Kokkolan asioita kuin yleisemmin päivänpolttavia valtakunnallisia teemoja. Tervetuloa mukaan toimintaan.

Facebook-livelähetykset

Keskustelua taloudesta Kokkolassa


Kokoomus kiertää: Sydämen asialla Kokkolassa. Mukana Janne Jukkola, Jukka Ylikarjula ja Sirpa Suonperä sekä Antti Häkkänen. Juontajana Riikka Varila. Katso tallenne tästä linkistä https://fb.watch/5VIZ3Q9nK-/


Nuoret, vapaa-aika ja turvallisuus Kokkolassa - FB-live 3.6. klo 18. Keskustelussa mukana Pentti Haimakainen, Henry Paananen, Pekka Kauppi ja Juha Puurula.


Kulttuurin Kokkola FB-live 27.5. klo 18. Mukana keskustelussa K-P Kamariorkesterin intendentti Marjukka Puutio, Max Björkskog, Ville Juuti, Sirpa Suonperä ja Kauko Kivilehto.Ajankohtaista

Pohjanmaan Kokoomus: Elinkeinotoiminta on turvattava poikkeusolosuhteissakin

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esittämiä muutoksia tartuntatautilakiin. Esityksen mukaan paikallisviranomainen voisi sulkea yrityksen toimipaikan enintään kahdeksi viikoksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä esityksellä ollaan törkeästi puuttumassa elinkeinovapauteen. Esitetty tartuntatautilain muutos ei tällaisenaan huomioi erilaisissa tilanteissa olevia yrityksiä ja näin uhkaa elinkeinotoiminnan vapautta. On luotettava siihen, että jokaisen yrityksen tavoite on välttää tartunnat ja yrityksissä on tehty paljon toimenpiteitä turvallisuuden takaamiseksi.

Pohjanmaan Kokoomuksen mielestä esitystä on muutettava siten, että se ottaa huomioon jokaisen mahdollisen päätöksen kohteena olevan yrityksen tai tahon toteuttamat erityisjärjestelyt tai yksittäisen tilan erityispiirteet, jotka voivat jopa lieventää tartuntariskin olemassaoloa. Vain toistuvat laiminlyönnit tai rikkomukset terveysturvallisuuden näkökulmasta voivat olla peruste rajoittaa elinkeinonvapautta tartuntatautilain nojalla.

Mahdollisen lakimuutoksen myötä valtiolla tulisi olla velvollisuus kompensoida aiheuttamansa vahingot, jos viranomaiset voisivat jatkossa koronan takia sulkea yritysten toimipaikkoja.

16.1.2021

Tapahtumat


Tule tapaamaan ehdokkaitamme purjeelle lauantaina 12.6. klo 11.30-13. Mukana Jukka Ylikarjula, Janne Jukkola, Eero Klemola, Eeva Välikangas, Niina Hämäläinen ja monia muita. Kaikkien Kokkola -Facebook-livelähetys purjeelta klo 12 alkaen. Huom! Noudatamme turvavälejä ja THL:n suosituksia! Tervetuloa!


Ehdokkaaksi kuntavaaleihin Kokkolaan?

Tule juttelemaan kanssamme kuntavaaliehdokkuudesta tai vinkkaamaan hyviä mahdollisia ehdokkaita. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä ja noudatamme viranomaissuosituksia! 

Aika: Perjantai 5.2.2021 klo 15.30-17

Paikka: Random Cafe, Pitkänsillankatu 33, Kokkola

Järjestäjä: Kokkolan kokoomuslaiset


Syyskokoukset 20.11.2020

Kokoomuksen Kokkolan kunnallisjärjestö ry:n syyskokous pe 20.11.2020 klo 18 Sokos Hotel Kaarlessa (os. Kauppatori 4, 67100 Kokkola). Kokouksessa vierailee kansanedustaja Janne Sankelo. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokkolan Kokoomus ry:n syyskokous pe 20.11.2020 klo 17.15 Sokos Hotel Kaarlessa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa kokouksiin!


Kuinka viestiä politiikasta -koulutus 24.9.2020

Aika: 24.9.2020 klo 17-19 

Paikka: Sokos Hotel Kaarle (Kauppatori 4, Kokkola). 

Teemasta alustavat Keski-Pohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas ja puoluetoimiston somestrategi Lauri Skön. Ilmoittautuminen tapahtumaan keijo.tauriainen@kokoomus.fi tai 040 8304112. Tervetuloa!